Handbooks

Are you looking for concrete TEACHME outputs? You are right here! We collected for you the most attractive materials produced during the project lifetime. Feel free to make use of them and enjoy the TEACHME findings!

E-teaching studii de caz

Olga Zubikova, Andrei Braicov, Daniela Pojar

Publishing house: Chisinau • 2018

More

METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII NOILOR TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ÎN PROCESUL DE STUDIERE A DISCIPLINEI UNIVERSITARE „TEHNICI DE PROGRAMARE”

Angela Globa

Publishing house: Chișinău • 2018

Alfabetizarea digitală a societății începe de la sistemul educaţional şi un rol important îl au curricula adaptată la necesităţile economiei bazate pe cunoaştere, instruirea cadrelor […]

More

Руководство для преподователей по использованию новых информационных технологий в процессе оценивания студентов в ВУЗе

Великова Т.Г

Publishing house: Комрат • 2012

More

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ В ВУЗЕ

О. Зубиковa, Г. Исмуратовa, О. Куфлеa, Н. Суеркуловa, И. Ястребовa/Костанa

Publishing house: ТОО «Центрум» • 2016

Издание содержит описание основных характеристик феномена e-Learning, его форм, технологий, инструментов и возможностей применения в педагогическом контексте. Опираясь на данное издание как на каталог возможных […]

More

Metodologia utilizării TIC în învăţământul superior

S. Corlat, G. Karlsson, A. Braicov, D. Stah, M. Hellstrom

Publishing house: F.E.P. Tipografia Centrală • 2011

Apariţia şi dezvoltarea e-Learning-ului.Elaborarea resurselor de curs. Gestionarea cursului. Utilizarea platformelor LMS.

More