Diversificarea strategiilor de învățare – cale de acces la competențele secolului XXI

Sunday December 10th, 2017 News

    La 8 decembrie 2017 în cadul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a avut loc Atelierul didactic ,,Diversificarea strategiilor de învățare  –  cale de acces la competențele secolului XXI”, organizat în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.    Echipa de implementare a proiectului TEACH ME din USARB a pus în evidență abordările inovative în formarea continuă, focusându-se pe următoarele subiecte:

  • Oportunități de diversificare a strategiilor de învățare: contribuția proiectului TEACH ME (Valentina Prițcan,  dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului TEACH ME);
  • Organizarea eficientă a lucrul individual dirijat al studentului (Lora Ciobanu, conf. univ., dr., decanul facultății ȘEPA);
  • Strategii de vizualizare a învățării (Tatiana Șova, conf. univ., dr., șefa catedrei ȘE);
  • Evaluarea formativă prin instrumente Web (Corina  Negară,  conf. univ., dr.);
  • Învățarea reflexivă în mediul academic (Veronica Rusov, asistent univ.).

Etapele și aspectele practice ale învățării bazate pe problemă  au fost elucidate de către conf. univ., dr.Valentina Prițcan, iar conf. univ., dr. Eugeniu  Cabac s-a referit la modulul dedicat organizării concursurilor cu utilizarea instrumentelor Web.

Participanții la Atelier (circa 40 de cadre didactice unversitare și preuniversitare) au adus mulțumiri organizatorilor pentru posibilitatea de a valorifica sinergia parteneriatelor, pentru transferul de cunoștințe și bune practici din domeniul inovațiilor pedagogice. În viziunea lor, Atelierul a fost gândit și desfășurat bine, iar bunele practici evidențiate de membrii echipei de proiect sunt motivante pentru cadrele didactice în implementarea noilor strategii de învățare eficientă.

Agenda evenimentului poate fi accesată aici.

http://www.usarb.md/evenimente/articol/atelier-didactic-diversificarea-strategiilor-de-invatare-cale-de-acces-la-competentele-sec/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *