Abordări inovative în formarea continuă: noi provocări pentru consolidarea capacităților USARB

Thursday November 2nd, 2017 News

    În data de 31 octombrie 2017 în cadul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți s-a realizat Workshop-ul ,,Abordări inovative în formarea continuă:  noi provocări pentru consolidarea capacităților USARB”, organizat în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) din cadrul Programului Erasmus+ Capacity Building in Higher Education.    Echipa de implementare a proiectului Teach Me din USARB a pus în evidență abordările inovative în formarea continuă, focusîndu-se pe abordarea următoarelor subiecte:

  • Consolidarea capacităților personalului academic USARB: contribuția proiectului TEACH ME – Creating Moldovan E- network  for  promoting  e-teaching  in  the  continuing professional Education pentru asigurarea formării continue de calitate (Valentina Prițcan ,  dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului Teach Me);
  • Reproiectarea cursurilor existente pentru formarea continua a diferitor grupe-țintă: de la principii și șabloane la un proiect universitar. Transfer de bune practici acumulate în cadrul săptămânilor   de   training    găzduite   de    Universitatea Sophia   Antipolis    din   Nice,   Franța    și   Universitatea Kingston din Londra, Marea  Britanie (Tatiana Șova, conf. univ., dr., șefa catedrei de ȘE și Veronica Rusov, asistent univ.);
  • Dezvoltarea activităților de învățare activă prin abordări inovative: utilizarea tablei interactive, echipamentelor audiovizuale. Valoarea pedagogică a videoclipurilor pentru proiectarea activităților de formare continuă. Transfer de cunoștințe acumulate în cadrul săptămânilor de training găzduite de Universitatea Sophia Antipolis  din Nice, Franța   și   Universitatea  Kingston  din   Londra,  Marea Britanie (Corina  Negară,  conf. univ., dr. și Eugeniu  Cabac,  conf. univ., dr.).

Gheorghe Neagu, prorector pentru studii cu frecvenţă redusă și formare continua, a vorbit despre necesitatea de schimbare a viziunii referitor la semnificația formării continuie, adaptarea personalului academic USARB la cerințele pieții muncii și diversificarea serviciilor de formare continua a USARB.

Participanții la Workshop-ul ,,Abordări inovative în formarea continuă:  noi provocări pentru consolidarea capacităților USARB”, au completat chestionare on line de evaluare, în care au adus mulțumiri organizatorilor pentru posibilitatea de a valorifica sinergia parteneriatelor, pentru transferul de cunoștințe și bune practici din domeniul inovațiilor pedagogice. În viziunea participanților, Workshop-ul a fost bine gândit și desfășurat, iar bunele practici evidențiate de membrii echipei de proiect pot fi motivante pentru cadrele didactice formatori, în învățarea noilor forme și strategii de îmbunătățire a serviciilor educaționale oferite.

Agenda evenimentului poate fi vizualizată prin accesarea link-ului:

http://www.usarb.md/evenimente/articol/creating-moldovan-e-network-for-promoting-e-teaching-in-the-continuing-professional-education-teach/

Leave a Reply

Your email address will not be published.